PAPIRPRISER FOR 1998

SCHIBSTED , Published 16/12/1997 00:00:00

Schibsted

Det er oppnådd enighet mellom Norske Avisers Landsforening og deres leverandører om priser for avispapir for 1998.

Avtalen innebærer en gjennomsnittlig prisøkning på ca. 3% for 1998 i forhold til 1997. For Schibsteds to aviser i Norge, Aftenposten og VG, vil prisøkningen bety økte kostnader i størrelsesorden NOK 7 millioner i forhold til 1997, gitt uendret papirforbruk.

Schibsted Hugin