FOTO, NTB PLUSS OG FLT

INTENSJONSAVTALE SCAN, Published 31/08/1998 00:00:00

NTB Pluss og Scan-Foto har undertegnet en intensjonsavtale med sikte på å etablere et felles billedbyrå som skal betjene det norske markedet. Endelig beslutning om sammenslåing tas senere i høst. En tilsvarende avtale er undertegnet med det svenske billedbyrået FLT-PICA for det svenske markedet. Intensjonsavtalene er ledd i en storstilet nordisk billedbyråsatsing.

Avtalene mellom Scan-Foto , NTB Pluss, Svenska Dagbladet og Förenade Landsortstidningar (FLT) sikter mot felles lansering av billedbyråtjenester fra nyttår. Byrået vil bli ett av de største i Nord-Europa med en omsetning over 100 millioner kroner og 100 ansatte.

Scan-Foto eies i dag av Schibsted ASA, FLT-PICA eies av Svenska Dagbladet (75%) og Förenade Landsorttidningar (25%), mens NTB Pluss eies av Norsk Telegrambyrå.

Oslo, 31. august, 1998
SCHIBSTED ASA

Eirik Ubøe
Finansdirektør