KONSERNREGNSKAP PR 1. HALVÅR 1998

SCHIBSTED (SCH) , Published 18/08/1998 00:00:00

Konsernstyret behandlet den 18. august regnskapet pr 30.6.1998. Konsernets omsetning i 1. halvår 1998 ble kr 3.024 mill., en økning på 16,6% eller kr 430 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på kr 322,6 mill. mot kr 374,9 mill. i 1997.
Resultatet er positivt påvirket av økningen i annonseinntektene i avisene, bedre resultat fra virksomhetsområdet TV/Film samt salg av eiendommen på Linderud og negativt påvirket av utvidelse av satsingen på Multimedia til hele Skandinavia, avsetningen til førtidspensjoner i forbindelse med det nye trykkeriet samt kostnadsøkninger i avisene.

Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:


(Mill. kr.) 1. halvår 1998 1. halvår 1997 Endring

Driftsinntekter 3 024,5 2 594,6 16,6%
Driftsresultat 322,6 374,9 - 14,0%
Finansresultat 18,6 88,4 - 79,0%
Resultat før skattekostnad 337,5 462,7 - 27,1%
Resultat 236,3 328,5 - 28,1%
EPS (kr.) 3,41 4,74
CFPS (kr.) 5,86 5,69 2,9%

Delårsrapport: http://www.huginonline.no/SCH/DR/sch98k2_no.pdf
Presentasjon: http://www.huginonline.no/SCH/PRES/sch98k2pres_no.pdf
Hjemmeside: http://www.schibsted.no