OG ANNONSETALL FOR AFTONBLADET

OPPLAGS, Published 20/05/1998 00:00:00

Vedlagt følger pressemelding publisert av Aftonbladet, vedr. opplags og annonsetall pr. april 1998.

Oslo, 20.05.98
SCHIBSTED ASA

Stein Yndestad
Investor Relations ansvarlig

Onsdagen den 20 maj

P R E S S M E D D E L A N D E F R Å N A F T O N B L A D E T

April 1998: Aftonbladets upplagegap till Expressen det största någonsin sedan september 1996 – annonsintäkterna de största någonsin för enskild månad

* Upplagegapet – rekordstort

Den 14 maj redovisade Tidningsstatistik AB (TS) Aftonbladets upplagesiffror för april 1998.
Medelnettosiffrorna ser ut så här:

Vardagar 399 400 exemplar (- 900)
Söndagar 489 800 exempar (- 12 300)
Utgivningsdag 413 000 exemplar (- 900)

Expressen har gått ur TS-redovisningen men publicerade i lördags den 16 maj både lösnummer- och medelnettosiffror. Medelnetto ser ut enligt följande:

Vardagar 315 600 exemplar (- 20 300)
Söndagar 392 100 exemplar (- 31 700)
Utgivningsdag 326 500 exemplar (- 21 200)

Detta betyder att det så kallade upplagegapet är större än någon enskild månad sedan Aftonbladet gick om Expressen i september 1996. Gapet ser ut så här:

Vardagar + 83 800 exemplar för Aftonbladets del
Söndagar + 97 700 exemplar
Utgivningsdag + 86 500 exemplar

* Annonsintäkterna – rekordstora

Aftonbladets annonsintäkter i april 1998 var 31,5 miljoner kronor (Mkr) – jämfört med 25 Mkr i april 1997. Det är den största intäkten någonsin för en enskild månad.
Aftonbladet har ökat sina annonsintäkter med 20% det första tertialet 1998 jämfört med samma period 1997. Enligt MedieTema 6/98, utgiven av Insitutet för reklam- och mediestatistik, ökade totalmarknaden med drygt 10% det första kvartalet 1998 jämfört med samma period 1997. Totalmarknaden innebär i det här sammanhanget storstads-, landsorts-, kvälls- och veckopress samt tv, utomhusreklam, bio- och radioreklam.