Prisøkning VG

Schibsted (SCH) , Published 16/06/1998 00:00:00

Schibsted (SCH) – Prisøkning VG

Verdens Gang AS, et 100% eiet datterselskap av Schibsted ASA, har
besluttet å øke løssalgsprisen på VG fra kr. 8,- til kr. 10,- på
lørdager. Prisen de andre ukedagene vil være uendret. Prisøkningen vil
gjelde fra 4. juli 1998 og forventet resultateffekt for 1998 vil være
kr. 18 millioner før skatt forutsatt uendret opplag.

Schibsted ASA