SCHIBSTED GÅR INN I SVENSKA DAGBLADET

SCHIBSTED (SCH) , Published 10/07/1998 00:00:00

Schibsted ASA og Investor AB, som representant for en gruppe aksjonærer, har i dag inngått en intensjonsavtale hvor Schibsted ASA skal overta ca. 62 prosent av aksjene i Svenska Dagbladet. Schibsted vil komme med samme tilbud til de øvrige aksjonærene i Svenska Dagbladet. Stiftelsen Svenska Dagbladet beholder sine 20% av aksjene. Det er Schibsteds intensjon å invitere Sanoma og en gruppe svenske regionaviser til å bli minoritetseiere i avisen.

Avtalen er betinget av at Schibsted overtar 70% aksjene i Svenska Dagbladet, at avtalen godkjennes av Schibsteds og Investors styrer samt godkjenning fra konkurransemyndighetene.

Schibsted og Svenska Dagbladet samarbeider allerede i dag i det felleseide Tidningtryckerna AB, som trykker bl.a Svenska Dagbladet og Aftonbladet.

Thomas Nilsson, vice VD i Investor AB, kommenterer salget til Schibsted:
– Det viktigste for Investor har vært å finne en langsiktig og økonomisk stabil løsning for Svenska Dagbladet, slik at avisen kan leve videre som en redaksjonelt selvstendig morgenavis. Schibsted har stor mediekunnskap og vi ser derfor denne avtalen som en utmerket løsning.

– Svenska Dagbladet får en sterk eier som står for langsiktighet og redaksjonell kvalitet. Dette er svært viktig i en konkurransesituasjon som er tøff og som sannsynligvis kommer til å bli tøffere. Dette er en bra løsning og jeg er overbevist om at den kommer til å vinne sterk oppslutning innen hele avisforetaket, kommenterer Mats Svegfors, Sjefredaktør i Svenska Dagbladet.

Birger Magnus, Konserndirektør i Schibsted ASA, kommenterer:
-Overtakelsen av Svenska Dagbladet er et viktig skritt for å realisere Schibsteds langsiktige ambisjon om å bli Skandinavias ledende mediekonsern.

Avtalen priser selskapet til SEK 30 millioner. I tillegg vil Schibsted frita selgerne for betydelige garantier mht trykkeriet.

Kontaktpersoner:
Birger Magnus, Konserndirektør i Schibsted ASA, +47 900 300 93
Thomas Nilsson, vice VD i Investor AB, +46 8 614 20 00

Oslo, 10. juli 1998
SCHIBSTED ASA

Ann-Elen Frøyen
for
Stein Yndestad
Investor Relations Officer