Schibsted, Telenor og Telia med felles nettsatsing i Sverige., Published 29/01/1998 00:00:00

Scandinavia Online AB og Telia InfoMedia vil gå sammen om å etablere en ledende inngangsport (Gateway) til internett i Sverige. Det vil bli etablert et nytt selskap som vil inneholde Scandinavia Online AB og Telias Passagen. Navnet på det nye selskapet vil bli Scandinavia Online AB. Det nye selskapet vil eies 40% av Schibsted, 40% av Telia og 20% av Telenor. Som en del av avtalen overtar Telia 10% av Scandinavia Online AS fra Schibsted gjennom B-aksjer. Både Telias Passagen og Scandinavia Online ABs satsning på mer fokuserte tjenester vil bli videreført. Nye Scandinavia Online AB vil få i overkant av hundre ansatte.

Samtidig etablerer Telia InfoMedia Respons og nye Scandinavia Online AB et samarbeidsselskap som skal utvikle elektroniske byguider på internett i Sverige. Hensikten er å lansere tjenesten i Stockholm først. Tjenesten skal være en komplett og oppdatert guide til hendelser, aktiviteter, produkter og tjenester, og bygger i hovedsak på en kombinasjon Scandinavia Online ABs `Allt om Stockholm` og Telias `Gula Sidorna på Internet` i Stockholm. Satsingen er basert på Schibsteds avtale med amerikanske CitySearch, Inc. Eierskapet i dette selskapet vil bli 50% Telia, 35% det nye SOL, 10% Schibsted og 5% Telenor.

Avtalene forutsetter godkjenning av Schibsted ASAs konsernstyre.

Oslo, 29. januar 1998
SCHIBSTED ASA

Stein Yndestad
Investor Relations