Schibsted vant sak mot DuMont Schauberg i Køln, Published 03/02/2000 16:05:00

Landgericht Køln har i dag gitt Schibsted medhold og avvist DuMont Schaubergs sak om forbud mot utgivelse av Schibsteds gratisavis 20 Minuten Køln.

Axel Springer Forlag har også gått til sak for å forby 20 Minuten Køln. Denne saken kommer opp igjen for Kammergericht Berlin 11. februar 2000. I forbindelse med dette søksmålet ble Schibsted idømt en bot. I går fastsatte domstolen størrelsen til DEM 200.000. Det er grunn til å tro at denne boten faller bort hvis Schibsted her gis medhold.

Videre utgivelse av avisen i Køln avventes inntil dom er falt også i denne saken.

20 Minuten utgis med suksess i Zurich. Allerede etter en måneds utgivelse er den blitt nest største avis med 310.000 lesere, noe som utgjør 37% av leserkretsen i byen.

(Kilde: Demoscope Medien Radar 1999 og 20 Minuten Radar Studie januar 2000)