Schibsteds eierposisjon i TV 2, Published 30/04/2001 08:23:33

Som tidligere kommunisert offentlig ved flere anledninger, senest i presentasjonen av årsresultatet for 2000, anser Schibsted ASA i dag sin eierposisjon i TV 2 AS som en finansiell investering. TV 2-konsernet har siden det ble etablert med Schibsted som en av stifterne vist en meget tilfredsstillende utvikling. TV 2 fremstår nå som en sterk og betydelig aktør i det norske mediebildet.

Schibsted vurderer løpende konsernets verdier som er bundet opp i finansielle plasseringer i forhold til behov for fremtidige investeringer innenfor konsernets kjernevirksomhet. Det er en viktig målsetning for Schibsted ASA å kanalisere investeringene til områder der konsernet kan tilføre verdi både på strategisk og operativt nivå.

På denne bakgrunn har Schibsted funnet det riktig å initiere en prosess hvor man ønsker å vurdere et mulig salg av konsernets aksjepost på 33,33% i TV 2 AS.

Kontaktperson

Konserndirektør TV, Film & Forlag Jan Erik Knarbakk

Telefon + 47 23 10 66 34