SOL AS (NORGE) SELGER NEO INTERAKTIV AS, Published 22/12/1998 13:02:00

Scandinavia Online AS (SOL) har inngått en prinsippavtale med Icon Medialab International AB (ICON) om salg av datterselskapet Neo Interaktiv (Neo). Avtalen krever godkjennelse på en ekstraordinær generalforsamling i ICON medio januar 1999.