SOL AS SELGER SOL SYSTEM AS, Published 09/09/1999 10:40:00

Scandinavia Online (SOL) AS selger SOL System AS til Infostream ASA. Oppgjøret vil skje i form av et kontantoppgjør på NOK 20,6 mill. samt 8.967.391 aksjer i Infostream ASA. Dette gjør SOL AS til største aksjonær i Infostream ASA med en eierandel på ca. 14%.

Basert på en aksjekurs på NOK 6,90 gir dette en bokført gevinst i SOL AS på ca. NOK 70 mill. Schibsteds eierandel i SOL AS er 54,5%.

Transaksjonen vil regnskapsmessig behandles som et kjøp og forventes sluttført i november. Oppkjøpet er godkjent i både InfoStreams og SOLs styrer.

Transaksjonens gjennomføring er betinget av at partene blir enige om en endelig kjøpsavtale, tilfredstillende “due diligence” samt at det inngås en langsiktig avtale om leveranser fra SOL System AS til SOL.

Oslo, 09.09.99

SCHIBSTED ASA