SOL emisjon, Published 07/06/2000 09:58:00

Styret i Scandinavia Online AB (SOL) vedtok i møte i går kveld å sette emisjonskursen til SEK 115 pr. aksje. Schibsted selger 2.159.221 aksjer til Telia til denne kurs.

Schibsted får som følge av salget til Telia og emisjonen en regnskapsmessig gevinst i 2. kvartal 2000 på i overkant av NOK 500 mill. hvorav ca 60% kan henføres til gevinst som følge av utvanning ved emisjonen.

SOL aksjen vil bli notert fra og med 7. juni 2000 under tickerkodene SCOL i Stockholm og SCO i Oslo. Aksjen vil i Stockholm noteres på O-listen. Aksjen vil vektes 100%. I Oslo vil aksjen noteres på hovedlisten under sektoren media og forlagsvirksomhet. Den vektes her med andel av aksjer registrert i VPS.

Oslo, 7. juni 2000

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations Ansvarlig