SOL snart klar med WAP portal: SOL og SITE Communication inngår samarbeid, Published 27/03/2000 16:00:00

SITE Communications AS er en nyetablert mobiloperatør som leier linjer av Netcom. Selskapet har ambisjoner om å etablere seg som den ledende innholdsleverandøren basert på det eksisterende mobilnettet. Vekststrategien bygger på partneravtaler, hvor de ulike partnere benytter etablerte kunderelasjoner til å selge ”cobranded” abonnement. –Vi tror at viktigste konkurranseparameter i morgendagens mobilmarked er innhold og verdiøkende tjenester, og ikke lengre bare samtalepris, sier styremedlem i SITE, John Kolsvik. Kolsvik har sammen med Frode van der Laak etablert selskapet.

Gjennom samarbeidsavtalen vil SOL også gå inn på eiersiden i SITE. Gjennom en kombinasjon av en distribusjonsavtale og med et konvertibelt lån, erverver SOL totalt 25% av aksjene ved konvertering av lånet. Kristin Skogen Lund sier at dette er en viktig strategisk investering, men at også finansielle vurderinger er lagt til grunn. –Vi tror selskapet har en betydelig ”upside”, sier hun. Samarbeidet vil fungere slik at SOL tilbyr sine brukere et eget SOL abonnement med tilgang til mobiltelefoni med tjenester som WAP, SMS, DataGSM og DataFAX.

Blant eierne er foruten Studentsamskipnaden i Oslo, Dangaard og IDG, også Norsk Vekst ASA. Norsk Vekst gikk inn på eiersiden tidligere i år, med 25% eierandel gjennom tilførsel av kapital. Telekom og IT har blitt et viktig satsningsområde for Norsk Vekst.

–Vi vurderer at SITE’s forretningsmodell representerer en spennende nytenkning som ny virtuell mobiloperatør med betydelig vekstpotensiale, forteller adm.dir. og partner Øyvind Aasbø i Norsk Vekst. –Vi tror at avtalen med SOL ytterligere øker selskapets muligheter for å lykkes.

Hos SOL er det store forventninger til det nye samarbeidet. For å befeste posisjonen som markedsleder i Skandinavia, er det avgjørende hele tiden å være i forkant av utviklingen. –Dette samarbeidet åpner for mange spennende muligheter og satsningsområder. Det er en ny dimensjon, avslutter en entusiastisk Kristin Skogen Lund.