Opplagsøkning, trafikkvekst og rekordresultat for Stavanger Aftenblad

Stavanger Aftenblad ASA , Published 07/02/2008 15:54:08

Mediehuset Stavanger Aftenblad oppnådde en omsetning pr. 4. kvartal på 729,8 mill. kr, en økning på 76,0 mill. kr (+11,6%) i forhold til 2006. Driftsresultatet ble tidenes beste med 86,7 mill. kr (+13,8 mill. kr. /+18,9%).
 
Netto finansinntekter økte med 8,2 mill. kr til 31,6 mill. kr, slik at mediehuset fikk et resultat før skatt på 118,3 mill. kr. (+22,0 mill. kr /+22,7%).
 
Regnskapet inkluderer overskuddsdeling på 10.000 kroner hver til de ansatte (totalt cirka 4,5 mill. kr), og ekstraordinære kostnader knyttet til Media Norge fusjonen på 7,0 mill. kr.
Avisopplaget i 2007 økte med cirka 700 eksemplarer til et daglig opplag på i underkant av 68.000. Det er første år med opplagsvekst siden 1999.
 
På det digitale området har den daglige bruken av aftenbladet.no økt med 43 prosent og har nå passert 100.000 daglige brukere i gjennomsnitt.
 
– Vi er svært fornøyd med framgang både i papir og på det digitale området, sier sjefredaktør og konstituert adm. direktør Tom Hetland.
– Omleggingen til tabloid høsten 2006 er en viktig årsak til opplagsveksten, og det blir en stor utfordring å holde dette nivået. Samtidig er vi glad for at den sterke satsingen på nett i 2007 har gitt tydelige resultater, sier Hetland.
 
Rekordresultatet skyldes også svært gode tider på annonsemarkedet i Stavangerregionen, spesielt stilling ledig og eiendom, og aktivt markedsarbeid i mediehuset.
 
– Vi forventer at den høye aktiviteten vil holde seg utover i 2008, men er forberedt på lavere veksttakt, understreker Hetland.
 
Distribusjonen er fremdeles det største problemet for Stavanger Aftenblad. Distribusjonsselskapet Norsk Ombæring har også i 2007 slitt med ustabil levering, hovedsakelig på grunn av vanskene med å rekruttere arbeidskraft. Arbeidet med å bedre distribusjonen har høyeste prioritet i 2008.