STOR INTERESSE FOR Å TEGNE AKSJER I SCANDINAVIA ONLINE, Published 07/06/2000 10:36:00

Interessen for å tegne aksjer i Scandinavia Online ABs børsintroduksjon har vært stor fra så vel institusjonelle investorer som allmennheten. Emisjonen på 7.600.000 aksjer ble tegnet mer enn fem ganger.

Prisen er gjennom tilbudsprosessen blitt fastsatt til SEK 115 pr. aksje. Nyemisjonen, som omfatter 7.600.000 aksjer, tilfører dermed Scandinavia Online ca. 874 millioner kroner før emisjonskostnader. I tillegg har emisjonskonsortiet en opsjon på å tegne ytterligere 1.140.000 aksjer for å dekke overtildeling.

Det totale antall aksjonærer kommer ved børsintroduksjons-tidspunktet til å være ca. 4.500. Scandinavia Onlines hovedeiere, Schibsted, Telia og Telenor, kommer etter emisjonen til å inneha henholdsvis ca. 36, 26 og 18 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.

– Scandinavia Online er blitt møtt med stor interesse fra kvalitetsinvestorer så vel i Norden som internasjonalt, sier konsernsjef Birger Steen. – At vi har lyktes i å gjennomføre vår børsintroduksjon på tross av den vanskelige markedssituasjonen, tyder på at selskapet nyter stor tillit.

Oppgjörsdato for emisjonen er 13. juni 2000, og notering forventes å skje fra og med 7. juni 2000 på OM Stockholmsbörsens O-liste og på Hovedlisten på Oslo Børs.

Goldman Sachs International er hovedtilrettelegger og bookrunner i forbindelse med emisjonen og børsintroduksjonen. Carnegie, Schroder Salomon Smith Barney og UBS Warburg er med-tilretteleggere. Carnegie er tilrettelegger i det offentlige aksjesalget i Sverige og Norge.