Styremøter i Aftonbladet og Svenska Dagbladet, Published 18/02/2000 16:06:00

Aftonbladet Hierta har i regnskapet for 1999 avsatt SEK 35 mill. til førtidspensjoner og ekstraordinære avgangsvederlag.

Som en del av Svenska Dagbladets allerede vedtatte lønnsomhetstiltak ble det besluttet å sette i verk ytterligere tiltak med det mål å redusere kostnadene med SEK 50 mill. og øke inntektene med SEK 50 mill. Målsetningen er at resultatforbedringen på SEK 100 mill. skal få full effekt i år 2002. Kostnader forbundet med tiltakene belaster Schibsteds driftsregnskap med ca. SEK 30 mill. i 1999.

Det ble også vedtatt å etablere Svenska Dagbladet Venture AB. Selskapets forretningside er å investere i internettvirksomhet.