Styrets formann fratrer, Published 28/02/2002 12:51:44

Styreformann i Schibsted ASA, Tinius Nagell-Erichsen meddelte Schibsteds konsernstyre i dag at han ikke stiller til gjenvalg som formann ved generalforsamlingen i mai.Beslutningen ble tatt i fjor og meddelt formannen i Schibsteds valgkomité høyesterettsadvokat Lars A. Christensen i august i fjor.Bakgrunnen for beslutningen er utelukkende personlig. Nagell-Erichsen ble ansatt i Aftenpostens redaksjon i 1953, og har siden hatt mange forskjellige posisjoner innen Schibsted. Siden Schibsted ble reorganisert til konsern i 1989 har han vært formann i konsernstyret.Nagell-Erichsen vil være tilgjengelig for eventuelle spørsmål og kommentarer i Schibsted, Apotekergt. 10 i dag fra kl.14.30 til kl.15.30.