SvD kjøper 50% i Pressens Morgontjänst AB, Published 22/12/2000 16:40:44

Svenska Dagbladet har inngått avtale med Dagens Nyheter om kjøp av 50% av distribusjonsselskapet Pressens Morgontjänst (PM). DN eier de resterende 50%. PM distribuerer aviser i Stockholmsområdet, deriblant SvD, DN og Dagens Industri. SvD eide tidligere 20% av PM, men i forbindelse med Schibsteds overtakelse av SvD benyttet DN sin forkjøpsrett til SvDs aksjer.

SvD betaler SEK 97,5 mill. for 50% eierandel. Samtidig vil DN frafalle sitt erstatningskrav relatert til SvDs resultatandel i PM fra Schibsteds kjøp av avisen i 1998 og frem til DN fikk rettens medhold til å utnytte sin forkjøpsrett.

Avtalen om kjøp av 50% og ny distribusjonsavtale innebærer at SvD vil ha distribusjons-kostnader som er SEK 5-10 mill. lavere enn tidligere år. Sammenlignet med et eget distribusjonsselskap som har vært under oppbygging er besparelsen ca. SEK 15 mill. pr. år.

Det tas forbehold om godkjennelse i Schibsted ASAs konsernstyre.

Oslo, 22. desember 2000

SCHIBSTED ASA

Eirik Ubøe

Finansdirektør