TELIA BESTRIDER UTØVELSE AV OPSJONER, Published 20/12/1999 10:11:00

Telia har informert Schibsted om at de, på grunnlag av avviklingen av fusjonen mellom Telenor og Telia, bestrider Schibsteds avtalefestede rett til kjøp av 10% av aksjene i SOL AS (Norge) og 10% i SOL AB. Schibsted utøvde disse opsjonene i henhold til tidligere inngåtte avtaler da selskapene fusjonerte i oktober.

Telia har også informert at de ikke anser seg som bundet av de avtaler som er inngått mellom Telenor Nextel AS og Schibsted vedrørende restrukturering og børsnotering av SOL.

Schibsted bestrider disse synspunktene.