SCHIBSTEDS ANDEL NOK 21 MILL.

TERMINERING AV GARANTIAVTALE MELLOM TV 2 OG TVNORGE , Published 27/10/1999 10:42:00

Styret i TV2 AS vedtok i går ettermiddag å terminere garantiavtalen mellom TV2 og TVNorge. De økonomiske konsekvensene for Schibsted ASA er en belastning på NOK 21 mill i 1999 regnskapet. Med dette elimineres all finansiell risiko knyttet til den opprinnelige garantiavtalen.

For TV 2 konsern innebærer termineringen av garantiavtalen en samlet kostnad etter skatt på NOK 76 mill. Av dette er NOK 12,5 mill. belastet TV 2-regnskapet for 1998. Belastningen på TV 2s konsernregnskap for 1999 blir dermed NOK 63,5 mill. Kostnaden fremkommer etter at TV 2s eierandel i TVNorge og skattefradrag for TV 2 er hensyntatt.

I Schibsted, som eier 33,33% av TV 2, er det gjort avsetninger knyttet til garantiavtalen på NOK 7,5 mill. pr. 2. kvartal. Restbelastningen i 1999 blir dermed NOK 13,5 mill.

Termineringen innebærer i tillegg til kontantvederlaget en avtale om at TV 2 stiller til rådighet reklamekapasitet for en verdi av NOK 30 mill. over 3 år.

TV 2 har fått skriftlig bekreftet at de økonomiske rammene for terminering av garantiavtalen som TV 2s styre har vedtatt også er vedtatt i “Executive Committee” i styret for SBS, TVNorges hovedaksjonær – og at ytterligere realitetsbehandling i SBS derfor ikke er påkrevet.