TILBAKEFØRING AV MIDLER FRA SPP, Published 29/10/1999 14:07:00

Det svenske livs- og pensjonsforsikringsselskapet SPP har meddelt sine kunder om en engangs tilbakeføring av midler. Flere hel- og deleide selskaper i Schibsted-konsernet har blitt meddelt at de har blitt allokert midler. For Aftonbladet utgjør beløpet SEK 61 millioner, for Svenska Dagbladet SEK 70 millioner og Tidningstryckarna AB SEK 5 millioner. I tillegg har er Schibsteds andel av allokering til flere mindre selskaper totalt ca. SEK 3,6 millioner. Hvordan og når disse midlene kan disponeres er ikke klargjort av SPP, og følgelig er ikke de regnskaps- og skattemessige konsekvenser avklart. Mer informasjon om dette finnes på www.spp.se.