TILBAKEKJØP AV AKSJER, Published 12/06/2001 08:29:03

Schibsted ASA har den 11. juni 2001 gjennom megler kjøpt 50 000 aksjer i eget selskap til snittkurs kr 93,50 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 10. mai 2001 som gav fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 535 000 aksjer.