TILBAKEKJØP AV AKSJER, Published 08/06/2001 08:25:40

Schibsted ASA har 7. juni 2001 gjennom megler kjøpt 100 000 aksjer i eget selskap til snittkurs kr 92 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 10. mai 2001 som gav fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 485 000 aksjer.

Oslo, 7. juni 2001

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations ansvarlig