TILBAKEKJØP AV AKSJER, Published 25/06/2001 16:18:32

Schibsted ASA har den 25. juni 2001 gjennom megler kjøpt 115 000 aksjer i eget selskap til snittkurs kr 91,50 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 10. mai 2001 som gav fullmakt til å kjøpe inntil 6 925 000 egne aksjer i løpet av en periode på 18 måneder. Innenfor denne rammen er det nå kjøpt 700 000 aksjer.

Oslo, 25. juni 2001

SCHIBSTED ASA

Catharina Thorenfeldt

Finansdirektør