skifte i Sandrew Metronome

Toppleder, Published 25/11/2002 12:01:16

Sandrew Metronome-gruppen er et av Nordens største selskaper innen film- og videodistribusjon, kinodrift og rettighetsforvaltning av spillefilm. Sandrew Metronome-gruppen er et joint venture mellom det norske mediekonsernet Schibsted og den svenske Anders Sandrews Stiftelse.
 
Morten Kongrød er i dag direktør i Schibsted ASA innen konsernets virksomhetsområde TV, Film & Forlag, og han er styreformann i Sandrew Metronome AB. Kongrød er siviløkonom og har nesten 20 års bakgrunn fra medier og markedsføring. Han har tidligere bl.a. vært adm. direktør i Bladkompaniet, direktør i Orkla DM og forlagssjef i Hjemmet Mortensen.