3. kvartals regnskap 2001

TV 2 , Published 18/10/2001 10:15:05

TV 2 Gruppen la den 17.10.2001 frem regnskapstall for 3. kvartal 2001:TV 2 Gruppen


Hovedtall.............Regnskap......Regnskap
....................Pr 3Q 2001....Pr 3Q 2000

Inntekter............1.067.988.....1.072.362
Kostnader..............992.182.......930.057
Driftsresultat..........75.806.......142.305

Netto finans...........-35.857.......170.645
Resultat DS/TS.........-54.134.......-65.757
Ordinært resultat......-14.185.......247.193

Skatter.................13.034........91.603
Minoritet................1.506..........-269

Resultat etter skatt...-25.713.......155.321
Schibsted eier 33,3% av TV 2 og Schibsteds direkte andel av resultatet pr. 3. kvartal utgjør ca. NOK – 8,5 mill.Oslo, 18. oktober 2001

SCHIBSTED ASACatharina Thorenfeldt

Finansdirektør