TV 2 foreløpig 1. kvartals regnskap 2001, Published 25/04/2001 16:29:32

TV 2 konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for 1. kvartal 2001:
Resultatregnskap (NOK mill.) Pr. 31.03.01 Pr. 31.03.00
Driftsinntekter 366 372
Driftsresultat (1) 48
Resultat etter skatt og minoritet (40) 9
Schibsted eier 33,3% av TV 2 AS og Schibsteds direkte andel av resultatet pr. 31.03.01 utgjør ca. NOK (13) mill.Oslo, 25. april 2001

SCHIBSTED ASAMette D. Storvestre

Investor Relations Ansvarlig