TV 2 foreløpig årsregnskap 2000, Published 06/02/2001 09:27:18

TV 2 konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for år 2000:Resultatregnskap (NOK mill.)

Pr. 31.12.00

Pr. 31.12.99

Driftsinntekter

1 512

1 356

Driftsresultat

238

143

Resultat etter skatt og minoritet

214

(58)

Schibsted eier 33,3% av TV 2 AS og Schibsteds direkte andel av resultatet pr. 31.12.00 utgjør ca. NOK 71 mill.