Lokal TV

Søksmål mot Staten , Published 04/06/1997 00:00:00

Schibsted

Styreformannen i TV 2, Jan Erik Knarbakk, har meddelt Stortingets familie-, kultur og administrasjonskomite at dersom det er Stortingets ønske å oppheve «taket» på 75% distribusjon for kanaler som samarbeider med lokal-TV, vil TV2 bidra til en slik løsning ved å frafalle sitt søksmål mot Staten.

TV 2s styre har kommet til at TV2s søksmål mot Staten for brudd på selskapets konsesjon ikke bør stå i veien for en endelig og konstruktiv politisk løsning for lokal-TV i spørsmålet om sentral samarbeidspartner.

For ytterligere informasjon henvises det til vedlagte pressemelding fra TV 2

Oslo, 4. juni 1997
SCHIBSTED ASA

Kjell Aamot
Konsernsjef

Schibsted Hugin