PRODUKSJONER I SKANDINAVIA

TV, Published 23/02/2000 16:12:00

Schibsteds gruppe av TV- og filmproduksjonsselskaper, Metronome Film & Television AB, har kommet til enighet om to større produksjonsavtaler med SBS-eide TV-kanaler. Rammen for avtalene er totalt ca. SEK 350 – 400 mill.

Det er oppnådd enighet med SBS-eide Kanal 5 i Sverige om å produsere inntil 850 episoder av dramaserien “Hotel Cæsar”. I likhet med den norske “Hotel Cæsar”-produksjonen vil også den svenske produksjonen være et 50/50-samarbeid med seriens skapere, Peter Emanuel Fack og Christian Wikander. Avtalen løper over inntil fem år.

Metronome Film & Television har også kommet til enighet med SBS om produksjon av serien “Big Brother” for SBS-kanalene i Sverige (Kanal 5) og Danmark (TVDanmark), og med opsjon for en tilsvarende produksjon i Norge (TVNorge).

“Big Brother” er et konsept for TV og internett som er utviklet og eies av Endemol Entertainment, en av Europas største TV-produsenter. TV-serien har hatt en bemerkelsesverdig seeroppslutning etter at den ble presentert på nederlandsk fjernsyn i fjor, med en markedsandel på enkelte sendinger på over 80%. Serien er solgt til Tyskland, USA, England, Spania og Portugal før de skandinaviske land. Endemol er Schibsteds partner i Metronome Film og TV-gruppen, med en eierandel på 35%. Metronome Film & TV har enerett t på produksjon av Endemols TV-konsepter i Norden.

“Big Brother”-konseptet er basert på et nært samspill mellom TV-programmene og en egen web-versjon. Metronome Film & TV og SBS skal samarbeide om løsningene knyttet til nettstedene for “Big Brother”-produksjonene og den svenske utgaven av “Hotel Cæsar”.