VG øker utsalgsprisen, Published 11/09/2002 09:29:34

Styret i VG besluttet i går å øke utsalgsprisen på avisen fra kr. 9,- til kr. 10,- for ukedagene mandag – fredag.  Prisøkningen vil skje med virkning fra 1. november 2002. Utsalgsprisen på VG for ukedagene mandag – fredag ble sist endret i 1999.
 
 
Oslo, 11. september 2002
 
Catharina Thorenfeldt

Finansdirektør