Videreføring av incentivprogram., Published 16/07/2001 09:29:01

I dag utstedt opsjoner i Schibsted-aksjen for å dekke del to av det rullerende opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner som går over en treårsperiode.Innløsningskursen var i fjor NOK 185 og den er i år NOK 100. Opsjonene må innløses innen utgangen av 2004.

Følgende personer omfattes av opsjonsdelen av incentivprogrammet:

Schibsted ASA - Konsernledelsen Antall opsjoner:

Konsernsjef Kjell Aamot 30.000 (10.000 pr. år)
Konserndirektør Trond Berger 15.000 (5.000 pr. år)
Konserndirektør Sverre Munck 15.000 (5.000 pr. år)
Konserndirektør Jan Erik Knarbakk 15.000 (5.000 pr. år)
Konserndirektør Birger Magnus 15.000 (5.000 pr. år)

Aftenposten AS:
Adm. direktør Olav Mugaas 7.500 (2.500 pr. år)
Ansv. redaktør Einar Hanseid 7.500 (2.500 pr. år)

Verdens Gang AS:
Adm. direktør Aslak Ona 7.500 (2.500 pr. år)
Ansv. redaktør Bernt Olufsen 7.500 (2.500 pr. år)
Kontaktperson:

Konsernsjef Kjell Aamot, mobiltlf. 91 68 66 90.Oslo, 13. juli 2001

SCHIBSTED ASAMette D. Storvestre

Investor Relations ansvarlig