Ytterligere besparelser i Svenska Dagbladet, Published 09/11/2001 10:00:25

På grunn av den svake annonseutviklingen i Sverige de siste månedene, har Svenska Dagbladet iverksatt tiltak som har som målsetning å gi ytterligere SEK 75 millioner i foredret resultat for 2002. Denne forbedringen kommer i tillegg til tidligere annonserte produktivitets- og lønnsomhetsforbedrende tiltak i avisen.