Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Regnskap for TV 2 pr. 30. september

Dato:Fre, 25/10 1996 Schibsted Regnskapet for TV 2 – konsern pr. 30. september 1966 er som følger: (Tall i NOK 1.000) 30.9.1996 30.9.1995Driftsinntekter 618.001 532.370Programkostnader 175.650 149.115Personalkostnader 120.898 101.367Andre driftskostnader 200.685 178.669Ordinære avskrivinger 29.592 22.190Sum driftskostnader 526.825 451.341DRIFTSRESULTAT 91.176 81.029Netto […]

AFTONBLADET – SCANDINAVIA`S LARGEST DAILY NEWSPAPER IN SEPTEMBER

Date:Tor, 17/10 1996 Schibsted AFTONBLADET – SCANDINAVIA’S LARGEST DAILY NEWSPAPER IN SEPTEMBERAftonbladet has passed Expressen and was in September Sweden’s largest daily newspaper, and also Scandinavia’s largest daily newspaper. The historic circulation figures, were released today by AB Tidningsstatistik.Aftonbladet had […]

AFTONBLADET ER NÅ SKANDINAVIAS STØRSTE DAGSAVIS

Dato:Tor, 17/10 1996 Schibsted Aftonbladet har gått forbi Expressen og var i september Sveriges største dagsavis, og også den største dagsavisen i Skandinavia. De historiske tallene ble offentliggjort idag av AB Tidningsstatistik.Aftonbladets opplag i september 1996 var i gjennomsnitt 400.600 […]

REDUCED NEWSPRINT PRICES FOR NORWEGIAN NEWSPAPERS FROM 1. SEPTEMBER

Date:Man, 30/9 1996 Schibsted Norske Skogindustrier ASA, supplier of 80 % of norwegian newspapers´ newsprint consumption, has announced a 5 % price reduction effective September 1st. The price level for the last four months of 1996 will consequently be comparable […]

REDUSERTE AVISPAPIRPRISER FOR NORSKE AVISER FRA 1. SEPTEMBER

Dato:Man, 30/9 1996 Schibsted Norske Skogindustrier ASA har meddelt Norske Avisers Landsforbund at prisene på avispapir er satt ned med 5 % med virkning fra 1. september.Norske Skog leverer 80 % av papiret som brukes i norske aviser. Prisnivået for […]