Polaris Media to use Schibsted’s media platform

Polaris Media will use Schibsted’s editorial technology platform for its media houses. The agreement was signed this week.

Polaris Media tar i bruk Schibsteds medieplattform 

Polaris Media vil ta i bruk Schibsteds redaksjonelle teknologiplattform for sine mediehus. Avtalen ble signert denne uken. 

Polaris Media has signed final transaction agreements related to the establishment of the new media house group ‘Polaris Media South’

In September 2019, it was announced that Polaris Media, together with Agderposten Medier, will establish a new media house group in the southern region of Norway. The Schibsted media houses Fædrelandsvennen, Lindesnes Avis and Lister – as well as our distribution business in Vest-Agder – will be part of the

Polaris Media har signert endelige transaksjonsavtaler knyttet til etablering av det nye mediehuskonsernet ‘Polaris Media Sør’

I september 2019 ble det kjent at Polaris Media, sammen med Agderposten Medier, vil etablere et nytt mediehuskonsern på Sørlandet. Schibsted sine mediehus Fædrelandsvennen, Lindesnes Avis og Lister – samt vår distribusjonsvirksomhet i Vest-Agder – vil inngå i det nye konsernet. Her vil Polaris Media eie 51 %, mens eierne

Schibsted ASA (SCH) – NWT fortsetter som langsiktig strategisk aksjonær i Polaris Media

Schibsted ASA (SCH) – NWT continues as a long term strategic shareholder in Polaris Media

Schibsted ASA (SCH) – Finansiell investor har besluttet å selge Polaris Media-aksjer tilbake til Schibsted

Schibsted ASA (SCH) – Financial investor has decided to sell Polaris Media shares back to Schibsted

Schibsted ASA (SCH) – Salg av aksjer i Polaris Media til strategiske medieeiere

Schibsted ASA (SCH) – Sale of shares in Polaris Media to strategic media owners