Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in the Group’s performance based share purchase program for employees in Schibsted Classified Media. The allotments are related to an accelerated termination of the 2013 program and a one-off allotment as a […]

KORREKSJON: Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Dette er en korreksjon av meldingen fra 07:00 30.07.2015 CEST. Årsaken til korreksjonen er:   Korrekt antall aksjer for primærinsider Torry Pedersen er 9.553 A-aksjer og 7.676 B-aksjer. Vedlegget er oppdatert,   Aksjespareprogram for ansatteSchibsted Media Group har den 29. […]

CORRECTION: Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

This is a correction of the announcement from 07:00 30.07.2015 CEST. Reason for the correction:   Coorect number of shares for primary insider Torry Pedersen is 9,553 A-shares and 7,676 B-shares. The attachment is updated.   Employee Share Saving PlanSchibsted […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Aksjespareprogram for ansatteSchibsted Media Group har den 29. juli 2015 videresolgt 13.230 egne A-aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 278,90 per aksje (sluttkurs 28. juli 2015). Aksjene overføres til deltagerne i disse dager. Transaksjonen relaterer seg […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Employee Share Saving PlanSchibsted Media Group has on 29 July 2015 sold 13,230 treasury A-shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 278.90 per A-share (the closing price 28 July 2015). The shares will […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Camilla Jarslby har 21. juli 2015 solgt 8.834 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 284,17 pr. aksje, og 4.367 B-aksjer til kurs NOK 271,18 per aksje. Etter transaksjonen eier Jarslby og nærstående 7.961 A-aksjer og 7.961 B-aksjer i […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Camilla Jarlsby sold on 21 July 2015 8,834 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 284.17 per share and 4,367 B-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 271.18 per share. After the transaction, Jarlsby […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Gianpaolo Santorsola har 17. juli 2015 solgt 4.000 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 282,99 pr. aksje, og 900 B-aksjer til kurs NOK 269,00 per aksje. Etter transaksjonen eier Santorsola 1.692 A-aksjer og 1.426 B-aksjer aksjer i Schibsted […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Gianpaolo Santorsola sold on 17 July 2015 4,000 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 282.99 per share and 900 B-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 269.00 per share. After the transaction, Santorsola […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Delårsrapport 2. kvartal 2015

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 2. kvartal 2015. – 2. kvartal 2015 var et godt kvartal for Schibsted. Online rubrikk-virksomheten vår økte inntektene med 16 prosent, og brutto driftsresultat økte med 32 prosent. I løpet […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Interim Financial Statement Q2 2015

Today, Schibsted Media Group released its Q2 2015 report. “Q2 2015 was a good quarter for Schibsted. Our Online classifieds operations grew revenue by 16 percent and the gross operating profit increased by 32 percent. Over the last few quarters […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Finansiell kalender 2016

Rapport 4. kvartal 2015: 19. februar 2016Rapport 1. kvartal 2016: 11. mai 2016Rapport 2. kvartal 2016: 19. juli 2016Rapport 3. kvartal 2016: 4. november 2016 Ordinær generalforsamling: 11. mai 2016 Det tas forbehold om endring av datoene. Mer informasjon rundt […]