Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Employee Share Saving Plan 2015

Schibsted ASA (SCH) – Employee Share Saving Plan 2015 for employees of the Schibsted Group and subscription from primary insider employees Reference is made to the stock exchange published 9 April 2014 regarding the Schibsted Employee Share Saving Plan. The […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Schibsted ASA har den 27. februar 2015 videresolgt og overført 10.902 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 451,80 per aksje (sluttkurs 25. februar 2015). Transaksjonen relaterer seg til det tredje tegningsvinduet i aksjespareplanen 2014. Beholdningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Schibsted ASA has on 27 February 2015 sold and transferred 10,902 treasury shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 451.80 per share (the closing price 25 February 2015). The transaction is in relation […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 4. kvartal 2014

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 4. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,87 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter med 11 prosent. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 453 millioner kroner (455 mill.). – 4. kvartal […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q4 2014

Today, Schibsted Media Group released its Q4 2014 report, showing operating revenues of NOK 3.87 billion. The Online classifieds segment increased its revenues with 11 percent. The gross operating profit (EBITDA) was NOK 453 million (455 million). “Q4 2014 was […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2014, 13. februar 2015

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 4. kvartal 2014 13. februar 2015. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 13. februar 2015 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q4 2014 Results 13 February 2015

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q4 2014 report on 13 February 2015. Quarterly Earnings ReleaseTime: 13 February 2015 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted aksepterer et bud fra Project Panther Bidco på Aspiro

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS RELEASED WITH THE SOLE PURPOSE OF PROVIDING A SUMMARY OF SHIBSTED’S VIEW OF THE PUBLIC OFFER MADE BY PANTHER TO ALL SHAREHOLDERS IN ASPIRO. FOR DETAILS REGARDING THE PUBLIC OFFER, PLEASE REFER […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted accepts an offer from Project Panther Bidco to acquire Aspiro

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS RELEASED WITH THE SOLE PURPOSE OF PROVIDING A SUMMARY OF SHIBSTED’S VIEW OF THE PUBLIC OFFER MADE BY PANTHER TO ALL SHAREHOLDERS IN ASPIRO. FOR DETAILS REGARDING THE PUBLIC OFFER, PLEASE REFER […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Pierre-Francois Marteau har 19. januar 2015 solgt 852 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 487,40 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Marteau 536 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 19. januar 2015SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Pierre-Francois Marteau sold on 19 January 2015 852 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 487.40 per share. After the transaction, Marteau holds 536 shares in Schibsted ASA. Oslo, 19 January 2015SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalVP […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Torry Pedersen har 9. januar 2015 solgt 5.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 480,0135 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Pedersen og nærstående 7.613 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 9. januar 2015SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen […]