Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Etalering av online rubrikk joint ventures gjennomført

Schibsted Media Group kunngjorde 30. september 2013 etableringen av SnT Classifieds, et 50/50-joint venture med Telenor, som skal tilby online rubrikk-tjenester til brukere i utvalgte markeder i Sør-Amerika og Asia. Samtidig ble det kunngjort at Telenor går inn som likeverdig […]

Schibsted ASA (SCH) – Establishment of new online classifieds joint ventures completed

On 30 September 2013 Schibsted Media Group announced the establishing of SnT Classifieds, a 50/50 joint venture together with Telenor, to provide online classifieds services in selected key markets in South America and Asia. At the same time it was […]

Schibsted ASA (SCH) – Leboncoin.fr åpner ny kanal for profesjonelle eiendomsannonser

Leboncoin.fr, den ledende online rubrikk-tjenesten i Frankrike, har tilbudt annonsetjenester for profesjonelle aktører i eiendomsmarkedet siden 2009. I dag kan eiendomsmeglere publisere rubrikkannonser på Leboncoin.fr via to kanaler: En web-basert kanal hvor annonsene er lagt inn en og en, og […]

Schibsted ASA (SCH) – Leboncoin is opening a new channel for professional real estate ads

Leboncoin.fr the leading publisher of online classifieds in France, has been offering advertising services to real estate professionals since 2009. Today, realtors can publish classifieds ads on Leboncon.fr via two channels: A web-based channel whereby ads are inserted one-by-one on […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Trond Berger, konserndirektør, har 30. oktober 2013 solgt 5.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 375,1602 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Berger inkludert nærstående 15.824 aksjer i Schibsted ASA. Terje Seljeseth, adm. direktør i Schibsted Classified Media, har 30. […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Trond Berger, EVP, on 30 October 2013 sold 5,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 375.1602 per share. After the transaction, Berger including close affiliates holds 15,824 shares in Schibsted ASA. Terje Seljeseth, CEO Schibsted Classified Media, […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 3. kvartal 2013

Schibsted Media Group har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3,65 milliarder kroner. Den underliggende veksten i inntekter var 2 prosent. Online rubrikk-segmentet økte sine underliggende inntekter med 13 prosent, 17 prosent […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q3 2013

Today, Schibsted Media Group released its Q3 2013 report, showing operating revenues of NOK 3.65 billion. The underlying revenues growth was 2 percent. The Online classifieds segements increased underlying revenues with 13 percent, 17 percent excluding Spain. The gross operating […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2013

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 3. kvartal 2013 30. oktober 2013.   Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 30. oktober kl 07.00 Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q3 2013 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q3 2013 report on 30 October 2013. Quarterly Earnings ReleaseTime: 30 October 2013 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Investordager 2013

Schibsted avholder investordager i London 9. oktober og i New York 10. oktober 2013. Presentasjonsmateriale og ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.schibsted.no/Investorday2013. Presentasjonen i London kan følges på live webcast på samme side fra klokken 10:00 CET den 9. oktober. […]

Schibsted ASA (SCH) – Investor Day 2013

Schibsted hosts Investor Days in London 9 October and in New York 10 October 2013. The presentation material and more information is available on www.schibsted.com/Investorday2013. The presentation in London can be followed on live webcast on the same site from […]