This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

I forbindelse med Schibsteds rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner ble det 29. februar 2012 innløst 30.000 opsjoner med rett til kjøp av totalt 37.680 aksjer. Opsjonene ble tildelt i 2008, og har frist for innløsning 24. juni 2013. Opsjonene har innløsningskurs […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel 30,000 options, with the right to acquire 37,680 shares, were exercised on 29 February 2012 at price NOK 132.70 per share. The options were allotted in 2008, and last date for […]

Schibsted ASA (SCH) – Kapitalmarkedsdag 2012

Schibsted avholder i dag Kapitalmarkedsdag i London. Presentasjonsmateriellet som benyttes kan lastes ned fra Schibsteds webside www.schibsted.com/Investorday2012. Presentasjonene kan følges via direkte webcast på samme nettside fra kl 13.30 CET. «Vi ser fortsatt sterk og lønnsom vekst for våre Online […]

Schibsted ASA (SCH) – Investor Day 2012

Schibsted today hosts a Capital Markets Day in London. The presentation material can be downloaded at www.schibsted.com/Investorday2012, and the presentation can be followed by live webcast on the same site from 13:30 CET. “We see continued profitable growth for our […]

Schibsted ASA (SCH) – Vellykket plassering av usikrede obligasjonslån

Det vises til melding sendt 16. februar 2012 vedrørende potensiell utstedelse av obligasjoner. Schibsted ASA har utstedt NOK 800 mill. i form av nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Utstedelsen er delt mellom ett femårs lån pålydende NOK 500 […]

Schibsted ASA (SCH) – Successful Placement of New Unsecured Bonds

Reference is made to the notification sent February 16, 2012 regarding a potential new bond issue by Schibsted ASA. Schibsted ASA has successfully completed issuance of NOK 800 million in the Norwegian bond market. The issuance is split between a […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted vurderer utstedelse av nye usikrede obligasjonslån

Schibsted ASA vurderer å utstede nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Formålet med de foreslåtte obligasjonslånene å øke antall kilder til finansiering samt å diversifisere Schibsted ASA sin lånestruktur. Danske Markets og SEB Merchant Banking er engasjert som tilretteleggere […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted ASA Contemplating Issuing New Unsecured Bonds

Schibsted ASA is contemplating issuing new unsecured bonds in the Norwegian bond market. The purpose of the contemplated bond issuance is to increase the number of sources of financing and to diversify the Group’s loan structure. Danske Markets and SEB […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 4. kvartal 2011

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 4. kvartal 2011, som viser driftsinntekter på 3,7 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst på 4 prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene med […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q4 2011

Today Schibsted ASA (SCH) released its Q4 2011 report, which shows operating revenues of NOK 3.7 billion, underlying an increase of 4 per cent compared to the same period in 2010. Advertising revenues contributed with a growth of 9 per […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2011

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsteds resultater for 4. kvartal 2011 16. februar 2012. Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 16. februar 2012 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.   Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q4 2011 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of Schibsted’s Q4 2011 report on 16 February 2012. Quarterly Earnings Release Time: 16 February 2012 at 07.00 CET Interim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical information […]