Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted (SCH) – Ledelsesendring i Scandinavia Online AS (SOL)

Administrasjonen og styret i SOL AS ble i styremøtet 4. september enige om en plan for videreutvikling av selskapet. Det var også enighet om at neste fase i SOLs utvikling krever en annen ledermessig bakgrunn enn det som har vært […]

SCHIBSTED (SCH) – LETTER OF INTENT BETWEEN SCAN-FOTO, NTB PLUSS AND FLT-PICA

NTB Pluss and Scan-Foto have signed a letter of intent regarding the establishment of a joint photo agency for the Norwegian market. A final decision will be made later this autumn. A similar agreement has been signed with the Swedish […]

SCHIBSTED (SCH) – INTENSJONSAVTALE SCAN-FOTO, NTB PLUSS OG FLT-PICA

NTB Pluss og Scan-Foto har undertegnet en intensjonsavtale med sikte på å etablere et felles billedbyrå som skal betjene det norske markedet. Endelig beslutning om sammenslåing tas senere i høst. En tilsvarende avtale er undertegnet med det svenske billedbyrået FLT-PICA […]

Press Release

1) Organisational changesAs a result of the growth both within the Newspaper business area and the Multimedia business area during the first half of 1998, Schibsted has implemented the following organisational changes. Sverre Munck, Executive Vice President and CFO at […]

Pressemelding

1) OrganisasjonsendringerMed utgangspunkt i veksten innenfor forretningsområdene Avis og Multimedia i første halvår har Schibsted gjennomført følgende organisasjonsendring. Sverre Munck, konserndirektør økonomi og finans i Schibsted ASA tiltrer som konserndirektør for forretningsområdet Multimedia. Birger Magnus fortsetter som konserndirektør for forretningsområdet […]

SCHIBSTED (SCH) – KONSERNREGNSKAP PR 1. HALVÅR 1998

Konsernstyret behandlet den 18. august regnskapet pr 30.6.1998. Konsernets omsetning i 1. halvår 1998 ble kr 3.024 mill., en økning på 16,6% eller kr 430 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på kr 322,6 mill. mot kr […]

SCHIBSTED ASA – RESULT AS PER JUNE 30, 1998

The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to June 30, 1998 were approved at the Schibsted Board Meeting August 18, 1998. The Group`s revenues for the first half of 1998 amounted to NOK 3,025 million, an increase of […]

SCHIBSTED (SCH) SCHIBSTED ENTERS SVENSKA DAGBLADET

The Norwegian media company Schibsted ASA and Investor AB, representing the owners of a majority of the shares in Svenska Dagbladet, has reached an agreement resulting in the purchase of 62% of the shares in Svenska Dagbladet. The Svenska Dagbladet […]

SCHIBSTED (SCH) – SCHIBSTED GÅR INN I SVENSKA DAGBLADET

Schibsted ASA og Investor AB, som representant for en gruppe aksjonærer, har i dag inngått en intensjonsavtale hvor Schibsted ASA skal overta ca. 62 prosent av aksjene i Svenska Dagbladet. Schibsted vil komme med samme tilbud til de øvrige aksjonærene […]

Schibsted (SCH) – Price increase VG

Verdens Gang AS, a wholly owned subsidiary of Schibsted ASA, has decided to increase the price of VG from NOK 8.00 to NOK 10.00 on Saturdays. The price will remain unchanged on the other days of the week. The price […]

Schibsted (SCH) – Prisøkning VG

Schibsted (SCH) – Prisøkning VG Verdens Gang AS, et 100% eiet datterselskap av Schibsted ASA, harbesluttet å øke løssalgsprisen på VG fra kr. 8,- til kr. 10,- pålørdager. Prisen de andre ukedagene vil være uendret. Prisøkningen vilgjelde fra 4. juli […]

ØKNING I AVISENGASJEMENT I ESTLAND

Den tidligere inngåtte intensjonsavtalen mellom Schibsted ASA og Heldur Tõnisson, eier av mediegruppen Postimees AS, er blitt erstattet av endelig avtale om rettet emisjon mot Schibsted. Emisjonen gir en eierandel på 34%. Schibsted har også inngått avtale om kjøp av […]