Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Opplagstall for Aftenposen 1998

Aftenposten har idag offentliggjort sine opplagstall for 1998 (sammenlignbare tall for 1997 i parantes). Hverdag 288.078 eksemplarer (286.163) Aften 186.418 eksemplarer (191.269) Søndag 238.181 eksemplarer (230.118)

Anita Roarsen ny økonomidirektør i Aftenposten

Anita Roarsen er ansatt som ny økonomidirektør og viseadministrerende direktør i Aftenposten. Roarsen kommer fra stillingen som økonomidirektør i Schibsted ASA, hvor hun har vært siden sommeren 1996. Før dette var hun partner i revisjonsselskapet Arthur Andersen. Hun er utdannet […]

Kirsten Idebøen vil vikariere for Kristin Skogen Lund i SOL.no

Adm dir og ansvarlig redaktør Kristin Skogen Lund i Scandinavia Online AS (SOL)er blitt innvilget svangerskaps- og barselpermisjon. Styret i SOL har ansatt Kirsten Idebøen som vikar for Kristin Skogen Lund i den perioden hun er i permisjon. Tiltredelse ventes […]

Cost reduction at Aftenposten

Aftenposten has identified cost reducing measures totalling NOK 170 million. The identified measures will be discussed by management and representatives of the unions at Aftenposten during the next weeks. The management’s goal is to reduce the annual cost level by […]

Kostnadsbesparelser i Aftenposten identifisert.

Aftenposten har identifisert kostnadsreduserende tiltak i Aftenposten på 170 millioner kroner. Tiltakene vil i de nærmeste ukene bli drøftet med representanter for fagforeningene i Aftenposten. Ledelsens ambisjon er å redusere kostnadsnivået med minst 150 millioner kroner. De besparende tiltakene vil […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – Dividend for the fiscal year 1998

The board of Schibsted ASA will suggest to the annual general meeting that a dividend of NOK 1,75 per share be paid for the fiscal year 1998. The annual general meeting will be held the 11th of May 1999.

SCHIBSTED ASA (SCH) – Utbytte for regnskapsåret 1998

Styret i Schibsted ASA har i dag vedtatt å foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 1,75 pr. aksje for regnskapsåret 1998. Generalforsamlingen holdes den 11.5.1999

EARLY RETIREMENT AT AFTENPOSTEN

Aftenposten has entered into early retirement agreements with 66 employees. The one-off cost related to these agreements will amount to approximately NOK 30 million. As previously announced, this cost related to the ongoing cost reduction initiative at Aftenposten will be […]

FØRTIDSPENSJONERINGER I AFTENPOSTEN

Aftenposten har inngått avtale med 66 ansatte om førtidspensjonering. Førtidspensjoneringsavtalen, som utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget på førtidspensjoneringstidspunktet, forutsettes kombinert med avtalefestet pensjon (AFP). Dette vil innebære en engangskostnad på ca. kr. 30 millioner. Som tidligere meldt vil denne kostnaden, som […]

LETTER OF INTENT REGARDING THE ACQUISITION OF BLADKOMPANIET AS

Schibsted ASA and the owners of Bladkompaniet have signed a letter of intent regarding the acquisition of all the shares of Bladkompaniet including its subsidiaries. The letter of intent is expected to be replaced by a final agreement by the […]

INTENSJONSAVTALE OM OVERTAKELSE AV BLADKOMPANIET AS

Schibsted ASA og eierne av Bladkompaniet har i dag inngått en intensjonsavtale om overtagelse av samtlige aksjer i Bladkompaniet med datterselskaper. Intensjonsavtalen forventes erstattet med endelig avtale om overtakelse innen utgangen av 1. kvartal etter gjennomført due diligence prosess. Bladkompaniet […]

SCHIBSTED (SCH) – SCHIBSTED INCREASES ITS OWNERSHIP IN HARSTAD TIDENDE

Schibsted ASA and the board of directors of Harstad Tidende AS have agreed to Schibsted increasing its ownership in Harstad Tidende AS. Schibsted’s ownership will increase from approximately 15% to approximately 37% through a share issue in Harstad Tidende AS. […]