Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

NORDFOTO FORMS PART OF THE SCANPIX GROUP

A letter of intent has been signed where Scanpix Scandinavia AB 1st January 2000 acquires 49% of the Danish imagebank Nordfoto. This makes Scanpix one of the leading imagebanks in Europe. Estimated turnover for 1999 is appr. SEK 110 mill. […]

NORDFOTO INN I SCANPIX GRUPPEN

Det er inngått en intensjonsavtale om at Scanpix Scandinavia AB 1. januar 2000 kjøper 49% av det danske billedbyrået Nordfoto. Dette gjør Scanpix til et av de største fotobyråene i Europa. Estimert omsetning i 1999 er på SEK 110 mill. […]

Kirsten Idebøen appointed ”Pan SOL” CEO

The Board of SOL has appointed Kirsten Idebøen (36) as CEO in the new company ”Pan SOL” from 1st January 2000. The Group Management team will be located in Stockholm. Idebøen now comes from the position as acting managing director […]

Kirsten Idebøen konsernsjef for ”Pan SOL”

Styret i SOL har ansatt Kirsten Idebøen (36) som konsernsjef i det nye selskapet ”Pan SOL” fra 1. januar 2000. Konsernledelsen vil sitte i Stockholm. Idebøen kommer fra stillingen som konstituert adm.dir og ansvarlig redaktør i Scandinavia Online (SOL) Norge […]

”PanSOL” enters into advertising agreement with Active ISP worth NOK 14 mill.

Active ISP and Scandinavia Online (SOL) have entered into one of Scandinavia’s most important advertising agreements on the Internet. The agreement amounts to appr. NOK 14 millions, to be used for various advertising products on SOL’s Norwegian, Swedish og Danish […]

Active ISP har valgt SOL som annonsemedium på Internett i Skandinavia

“Vi er godt fornøyd med avtalen, og synes det er spennende at vi for første gang har tegnet en betydelig avtale på tvers av de skandinaviske landene”, sier administrerende direktør i SOL, Kirsten C. Idebøen. Active ISP er et av […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – SBS becomes 15% owner of BidLet

SBS Broadcasting becomes 15% owner of BidLet through a stock issue. As a result of the stock issue, Aftonbladet’s ownership in BidLet is reduced from 21% to 18%. SBS will pay USD 2.5 million in cash and provide advertising space […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – SBS inn i BidLet.

SBS Broadcasting kjøper seg inn i auksjonstjenesten BidLet gjennom en emisjon på 15%. Som oppgjør for aksjene bidrar SBS med USD 2,5 millioner i kontanter og annonseplass i deres medier for USD 12,5 millioner. Aftonbladets eierandel var før emisjonen 21%, […]

Winding up of TV-Magasinet

The Board of Directors in TV-Magasinet has today decided to wind up the company. The last edition will be published Friday 19 November 1999. The magazine has had over a million readers in Norway’s four largest cities, but has had […]

Nedleggelse av TV-Magasinet

Styret i TV-Magasinet har i dag besluttet å legge ned driften av bladet. Siste utgave vil utkomme fredag 19. november 1999. Magasinet har hatt over en million lesere i Norges fire største byer, men har ikke oppnådd tilfredstillende annonseinngang. Akkumulert […]

Listen to the tape from Schibsted’s telephone conference in connection with the third quarter accounts

If you would like to listen to the tape from Schibsted’s telephone conference in connection with the third quarter accounts then please follow these instructions: Call 22 33 11 13 Key user id 120# Key 1 Key conference id 20# […]

Opptak fra telefonkonferansen i forbindelse med 3. kvartal

Vil dere høre på opptaket fra telefonkonferansen til Schibsted ASA i forbindelse med fremleggelsen av 3. kvartals regnskapet: Ring 22 33 11 13 Tast user id 120# Tast 1 Tast konferanse id 20# Tast 1 for å starte avspilling