Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCHIBSTED ASA (SCH) – Dividend for the fiscal year 1998

The board of Schibsted ASA will suggest to the annual general meeting that a dividend of NOK 1,75 per share be paid for the fiscal year 1998. The annual general meeting will be held the 11th of May 1999.

SCHIBSTED ASA (SCH) – Utbytte for regnskapsåret 1998

Styret i Schibsted ASA har i dag vedtatt å foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på kr. 1,75 pr. aksje for regnskapsåret 1998. Generalforsamlingen holdes den 11.5.1999

EARLY RETIREMENT AT AFTENPOSTEN

Aftenposten has entered into early retirement agreements with 66 employees. The one-off cost related to these agreements will amount to approximately NOK 30 million. As previously announced, this cost related to the ongoing cost reduction initiative at Aftenposten will be […]

FØRTIDSPENSJONERINGER I AFTENPOSTEN

Aftenposten har inngått avtale med 66 ansatte om førtidspensjonering. Førtidspensjoneringsavtalen, som utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget på førtidspensjoneringstidspunktet, forutsettes kombinert med avtalefestet pensjon (AFP). Dette vil innebære en engangskostnad på ca. kr. 30 millioner. Som tidligere meldt vil denne kostnaden, som […]

LETTER OF INTENT REGARDING THE ACQUISITION OF BLADKOMPANIET AS

Schibsted ASA and the owners of Bladkompaniet have signed a letter of intent regarding the acquisition of all the shares of Bladkompaniet including its subsidiaries. The letter of intent is expected to be replaced by a final agreement by the […]

INTENSJONSAVTALE OM OVERTAKELSE AV BLADKOMPANIET AS

Schibsted ASA og eierne av Bladkompaniet har i dag inngått en intensjonsavtale om overtagelse av samtlige aksjer i Bladkompaniet med datterselskaper. Intensjonsavtalen forventes erstattet med endelig avtale om overtakelse innen utgangen av 1. kvartal etter gjennomført due diligence prosess. Bladkompaniet […]

SCHIBSTED (SCH) – SCHIBSTED INCREASES ITS OWNERSHIP IN HARSTAD TIDENDE

Schibsted ASA and the board of directors of Harstad Tidende AS have agreed to Schibsted increasing its ownership in Harstad Tidende AS. Schibsted’s ownership will increase from approximately 15% to approximately 37% through a share issue in Harstad Tidende AS. […]

SCHIBSTED – ØKER SIN EIERANDEL I HARSTAD TIDENDE

Schibsted ASA og styret i Harstad Tidende AS har kommet til enighet om at Schibsted øker sin eierandel i Harstad Tidende AS. Gjennom en rettet emisjon i Harstad Tidende AS mot Schibsted kommer Schibsteds eierandel til å øke fra ca. […]

Newsprint prices for 1999

Norske Avisers Landsforening (the Federation of Norwegian Newspapers) has come to agreement with its suppliers of newsprint with respect to newsprint prices for 1999. The average price increase will be 1% for 1999 compared to 1998. Compared to 1998, the […]

PAPIRPRISER FOR 1999

Det er oppnådd enighet mellom Norske Avisers Landsforening og deres leverandører om priser for avispapir for 1999. Avtalen innebærer en gjennomsnittlig prisøkning på ca. 1% for 1999 i forhold til 1998. For Schibsteds to aviser i Norge, Aftenposten og VG, […]

Restructuring charges to be taken in the fourth quarter

At the presentation of the third quarter 1998 result it was announced restructuring charges to be taken in the fourth quarter. These are cost associated with early retirement at Aftenposten, restructuring within the Multimedia activities and TV/Film Infrastructure. The charges […]

RESTRUKTURERINGSKOSTNADER

Schibsted annonserte i forbindelse med offentliggjøringen av regnskapene for tredje kvartal at det ville påløpe betydelige kostnader i forbindelse med blant annet, førtidspensjoneringer i Aftenposten, restrukturering innen internett-aktivitetene og selskaper innen TV/Film Infrastruktur. Disse kostnadene er nå kartlagt og antas […]